Onder één dak met 100Fit starten wij binnenkort met onze nieuwe praktijk Boechorst fysiotherapie. Wij hanteren een directe en persoonlijke benadering, waarbij we uitgaan van een actieve samenwerking tussen de therapeut en u. We zetten daarbij vooral in op het zelf-herstellend vermogen van uw lichaam en helpen u om dit herstel zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door tijdelijke aanpassingen in uw (sport)activiteiten, gerichte oefentherapie en/of hands-on behandelingen. Meestal gaat het om een combinatie van deze opties. Ook als volledig herstel niet tot de mogelijkheden behoort, wordt er binnen uw mogelijkheden gestreefd naar een optimaal prestatieniveau ten aanzien van uw dagelijkse activiteiten en uw sportdeelname. Hierbij werken wij nauw samen met de personal trainers van 100Fit en met andere disciplines zoals uw specialist, huisarts of andere zorgverleners. Uiteindelijk moet de cliënt in staat zijn om zonder therapeut alle dagelijkse bezigheden of lichaamsbeweging gezond en prettig te volbrengen.

Aangezien fysieke klachten zich niet beperken tot werkdagen van 9 tot 17 vraagt dit ook om een flexibele praktijk. Dit betekent onder meer dat we ruim bereikbaar zijn voor onze cliënten en samenwerkingspartners, maar ook dat we flexibele openingstijden hanteren. We zullen daarom vanaf het begin al op enkele avonden geopend zijn en zullen in de nabije toekomst (vanaf september) ook op de zaterdag beschikbaar zijn. Zo willen we iedereen de gelegenheid geven om ons te bezoeken. Zie onze website www.boechorstfysiotherapie.nl voor meer informatie over onze diensten en openingstijden.

Ik wil meer informatie